TKP HEADLINE

ประเพณีก่อกองทราย

ปรปร
ประเพณีก่อพระทรายหรือการก่อกองทราย ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่มีที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง โดยคนไทยผูกโยงประเพณีนี้เข้ากับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา                 อ่านเพิ่มเติม...
 

กล้วยฉาบ

กล้วยฉาบ ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาย่า
กลุ่มแม่บ้าน  หมู่ที่  2  ตำบลเขาย่า  อำเภอศรีบรรพต  ได้นำกล้วยที่ได้จากชุมชน  นำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบโดยการได้จัดตั้งกลุ่มแปรรูปกล้วย อ่านเพิ่มเติม...

สวนเกษตรประยุกต์


 ชมการปลูกข้าวข้างบ้าน  โดยใช้นวัตกรรมใหม่จากเศษวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ปลูกพืชให้สามารถปลูกพืชได้แม้จะเป็นฤดูฝน  การทำสวนเกษตรประยุกต์  ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  มีเอกลักษณ์ด้านการทำเกษตร  โดยการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  มาเป็นแปลงเพาะปลุก อ่านเพิ่มเติม...

บ้านวรเดชเกรียงไกร โฮมสเตย์


บ้านวรเดชเกรียงไกร  โฮมสเตย์ที่พักสะอาด  ตามแบบธรรมชาติท้องถิ่น   บ้านวรเดชเกรียงไกร  โอมสเตย์  สเน่ห์ของโฮมสเตย์  มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อ่านเพิ่มเติม...

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาย่า   กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มมีการรวมตัวกันเพื่อ  ทำขนมข้าแต๋นน้ำแตงโม  เอกลักษณ์ความโดดเด่นด้านรสชาติ  ความสะอาด  และสดใหม่ทุกวัน  ได้รับความนิยมจนปัจจุบันสามารถส่งจำหน่ายนอกพืนที่  อ่านเพิ่มเติม...

น้ำตกลาดเตย

น้ำตกน้ำตกลาดเตย (Lad Toei Waterfall) เป็นน้ำตกที่สวยงามหนึ่งใน 13แห่งของจังหวัดพัทลุง อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ท่ามกลางผืนที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดของครอบครัว แช่น้ำเย็นๆพักผ่อนหย่อนใจตามสองฝั่งน้ำตกและตามแก่งหินต่างๆ ที่มีกระแสน้ำไหลไม่แรงมากนัก อ่านเพิ่มเติม...

ออตาร์ฟาร์ม


สวนผักพื้นบ้านข้างเริน(บ้าน) ปลูกและดูแลแบบธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักทำเอง เก็บผักปรุงอาหาร เรียนรู้การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น การเก็บเมล็ดพันธุ์ แบ่งปันพันธุ์พืชท้องถิ่นต่างๆ อ่านเพิ่มเติม...

การทำขนมดอกจอก

กลุ่มแม่บ้านสำนักวา  หมู่ที่   9  ตำบลเขาย่า  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง   ได้มีการรวมกลุ่มแม่บ้าน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว  โดยการทำขนมดอกจอก  เพื่อจำหน่ายในชุมชน  จนได้รับการตอบรัับจากลูกค้าและเป็นกลุ่มที่เข็มแข็ง  จนได้รับความสนใจจากกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เข้ามาศึกษาดูงาน อ่านเพิ่มเติม...

คลองท่าแนะ

ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยระบบฯ จะตรวจวัดข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา คือ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และคุณภาพน้ำที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำแบบอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนด (Time Mode System) และ/หรือ ตามสถานะที่กำหนด (Event Mode System) อ่านเพิ่มเติม...

วัดตะโหมด

วัดตะโหมด

ที่ตั่ง เลขที่ ๖๐ ม. ๓ ตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ๙๓๑๖๐
เจ้าอาวาส ชื่อ พระครูอุทิตกิจจาทร
รองเจ้าอาวาส ชื่อ พระครูสุนทรกิจจานุโยค เจ้าคณะอำเภอตะโหมด
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสชื่อ พระครูสังฆรักษ์วิชาญ ปสนฺนจิตฺโต  อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพัทลุง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand